Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

agent kwam en zei: „Mijnheer, mevrouw, u is door de wet ontzet van de ouderlijke macht, geeft hier uwe kinderen, wij zullen ze voor u opvoeden. Bovendien, dat is niet alleen bij ons zoo. Onlangs moest ik even wezen bij een klein timmermansbaasje, en de vrouw was heusch heel aardig voor haar kinderen."

„Maar er moeten toch wel schandelijke ouders zijn," merkte eene van de dames op; „men leest er soms zulke akelige voorbeelden van in de courant."

„Dat ontkent niemand, mevrouw," antwoordde haar gastheer op den terechtwijzenden toon der hoogste verzekerdheid ; „er bestaan van die treurige uitzonderingen, maar dan moet men trachten zulke menschen tot inkeer te brengen, hen doen inzien, waarin zij misdoen. Particulier initiatief gaat boven meesterachtige wetten. Maar weet u wat het is? Iedereen bemoeit zich tegenwoordig met iedereen. Er kan geen wagenrad knarsen, of aanstonds komen er tien om den voerman heen staan , om hem te kapittelen en de ooren te wasschen. Laat de man voor zijn eigen wiel zorgen! En bemoei je ook niet dadelijk met een vader of moeder, die een brutalen bengel van een jongen of eene luie rabas van een meid wat hardhandig aanpakt. Wij worden al genoeg geringeloord. Maar mijn hemel, wat ben ik ernstig aan toreeren! Zullen wij niet eens naar de andere kamer gaan?"

Tusschen de Drentsche dorpen Rolde en Gieten loopt de straatweg dwars door de naakte heide. Geen boomen

Sluiten