Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mede men nimmer vrede krijgt. Welk eene gemakkelijkheid van optreden ! Welk eene houding van zie-mij niet-voorbij. Welk een vloed van woorden, al zijn zij niet immer zoeter dan honing. Er is in hunne manier van doen eene driestheid, die voor vrijmoedigheid moet doorgaan en waardoor menigeen zich laat inpalmen. En , daar zij meest gewoon zijn naar zich toe te rekenen en vaak niet al te kieskeurig van middelen zijn, komen zij hunne moeilijkheden dikwijls bijzonder goed te boven. Zoo werkt zich een man in de stationsvestibule door de menigte heen, die zich voor het loketje verdringt, met de schouders duwend links en rechts, zijne lompe voeten neerzettend , zonder te vragen waar zij te land komen , en eindelijk, dank zij deze onbeschroomdheid, zijn doel bereikend, alsof hij een held is, die een triomf behaalde.

Hoeveel bedeesden en verlegenen worden zóo in het leven op zijde gedrongen, hoewel hunne waardij vele malen hooger kan zijn dan die dezer voor-niemandbangen.

Als dit waar is, is het meteen eene zeer ernstige waarschuwing. Een verlegen mensch mag nooit worden gegriefd. Al deze stillen in den lande, die maar blijde zijn, als men niet op hen let; al deze lichtgewapenden in de worsteling die zich zoo onergdenkend bloot geven , wier geestesleven zoo rijk kan zijn, maar die er luttel van openbaren, omdat zij alle opspraak duchten en bonte kleuren en schel marktgeschreeuw schuwen, zij moeten worden ontzien met behoedzaamheid en gezocht en aan-

Sluiten