Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat zij ongeneeslijk zij. En die zich sterk gevoelt in deze aangelegenheid (het zijn er niet velen, denk ik) hij moge bedenken, dat hij, door deze rookende vlaswiek niet uit te blusschen, maar aan te blazen, den beschroomde helpt genezen. Alsof men zeide: voel uzelf wat meer, gij kunt ook, gij zijt ook iemand, uw geest heeft zijne saven, uw woord oefent invloed.

O '

Voor die zoo wordt ter zijde gestaan (onze dankbaarheid doet het ons gedenken) is het zeer heerlijk te bespeuren, dat men van lieverlede beslister, onbeschroomder, vrijmoediger wordt en daardoor meer uitkomt en meer wordt gewaardeerd.

Het is heerlijk en het is mogelijk.

Sluiten