Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XII

EEN RAADSEL.

Een mijner kennissen, een jong letterkundige, zal over eenigen tijd een bundel schetsen uitgeven, waarin h'j °P '' gebied van zielkundige ontleding aan fijnheid en uitvoerigheid alles overtreft, wat tot hiertoe in de literatuur geleverd werd. Artisten van roem, aan wie hij het handschrift liet lezen, stonden verbaasd over de kennis van het mensehelijk zieleleven, welke hij aan den dag legt. Zij twijfelden niet of het boek zou een ongekend succes hebben — behalve natuurlijk bij die enkele neetooren onder de recensenten, die voor het hooge in deze kunst maar geen oog hebben willen — omdat het geeft, wat men heden ten dage in de schrijfkunst boven alles verlangt: een doordringen in de geheimste roerselen van het gemoed, een subtiel teekenen, niet van dingen, die men doet — dat was goed voor de onnatuurlijke romantiek van een vroeger tijdperk -

Sluiten