Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geplakt: men wordt verzocht bij voorkeur door de achterdeur in en uit te gaan. Dat teekent. Zooiets moest in dit land der vrijheid niet geoorloofd zijn. Het is eene willekeurige vrijheidsbelemmering."

„Houdt u dit voor een punt van belang?"

„Zeker. En van het een komt men op het ander. Het is in diezelfde hoofdstad onzes lands, dat men den gemeenteraad heeft verzocht maatregelen te nemen tegen het luide rondventen van zekere geschriften, waardoor het heet, dat de ingezetenen worden geërgerd en schade lijden, leder ziet aanstonds de adder, die hier onder 't gras schuilt. Niet slechts wil men de vrijheid van venters en koopers aan banden leggen; maar zij, die dit colporteeren willen tegengaan, richten hunne pijlen inderdaad op de vrijheid van drukpers, dat duurverworven kleinood onzer volkseenheid. De liberalen hebben juist altijd voor vrijheid in de pers pal gestaan. En ik hoop, dat ook in dit Amsterdamsche geval de verlichting zal zegevieren over de bekrompenheid."

„Dus u is voor volle vrijheid?"

„Ja, maar zij heeft hare grenzen. Ik ben er niet voor de omverwerpende meeningen van democraten, socialisten, Tolstojanen zich vrijelijk te laten voortplanten. Men verdraagt tegenwoordig van hunne organen te veel. Te meer daar wij hun immers volkomen vrijheid laten zich te abonneeren op onze degelijke dag- en weekbladen , waarin wij immers alles vinden, wat van onze gading is."

Sluiten