Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XV

342 B. W.

Hoog in het Noorden van ons vaderland ligt eene kleine, oude stad, in onze vroegste oorkonden al vermeld, middelpunt van christelijke zending al in de 8e eeuw, maar nu, liggend buiten de groote verkeerswegen , schaars bezocht om haarzelve, onbekend, zoodat de mensehen in Holland er wonderlijke vragen over doen, alsof zij het hebben over een Eskimo-dorp ergens in Groenland. Vriendelijke, kleine stad, schilderachtig en bekoorlijk, met hare glooiende straten over den rug der terp, waarop zij gebouwd werd; met hare propere huizen en ouderwetsche gevels — ofschoon ook hier, helaas, de krotten en sloppen niet ontbreken; — met hare belommerde bolwerken, te midden waarvan zij wegschuilt in een groenen krans en waar het heerlijk wandelen is des zomeravonds, als het oog vrij weiden kan over de landen wijd rondom en bij vallende duisternis

Sluiten