Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daar op de scholen misschien omging. Openbaarheid moet er in deze dingen zijn, willen ze ooit worden bestreden en genezen. Ik ried voorts mijnen berichtgevers aan , vooral omtrent het onderwijs in de geschiedenis zich op de hoogte te stellen, maar toch ook andere vakken niet voorbij te gaan. Reeds spoedig kwamen er berichten in, die ik thans mededeel ter waarschuwing en voorlichting van die het aangaat. Men zal er uit zien, dat bedoelde schending hier en daar reeds bedenkelijke afmetingen aanneemt.

Eerst wat aangaat het onderwijs in de geschiedenis. Een onderwijzer had aan zijne leerlingen medegedeeld, dat hij de volgende maal van de kerkhervorming zou vertellen, omdat die ook in de geschiedenis van ons vaderland een rol had gespeeld. Den volgenden dag kwam er eene klacht in van een vader, dat de neutraliteit gesehonden was, want dat het woord „hervorming' eene kwetsende uitdrukking heeten moest. Immers werd daardoor stilzwijgend te kennen gegeven, vooreerst dat in de kerk eene hervorming noodig was en voorts dat Luthers prediking beter was dan die der kerk. De onderwijzer, op het onvoegzame zijner uitdrukking gewezen , erkende schuld en vertelde nn voor de klasse, dat in het begin der 16e eeuw in een naburig land een man was opgestaan, wiens naam hij niet zou noemen, die woorden had gezegd, welke hij niet zou herhalen, waardoor gebeurtenissen waren voorgevallen, welke hij niet nader zou omschrijven, maar die een invloed hadden

Sluiten