Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook bij andere vakken was de neutraliteit geschonden. Bij eene leesles over de vogels had de onderwijzeres gezegd, dat zooveel arme vogels werden vermoord. Aan-

o Ö ' o

stonds kwamen twee klachten in: ééne van een poelier, de andere van eene dameshoedenmaakster. Bij de aardrijkskunde was gesproken van Schiedam , waar de jenever, dat „helsche vocht," werd gestookt. Twee protesten bij het hoofd der school: het eerste van een tapper, die zich beleedigd achtte, het andere van een vader, die de uitdrukking „helsch" als metaphysisch en bijgeloovig afkeurde. Op eene andere school was geleerd, dat ons land langzamerhand was aangeslibd. Blijkbaar was hierdoor het gemoed van een vader bezwaard , die de uitdrukking in strijd achtte met de leer, dat alles opeens geschapen was. Ja, met een rekenvoorstel , door een onderwijzer als huiswerk medegegeven , had hij naar twee kanten de neutraliteit geschonden. Er werd nml. gevraagd: Als een arbeider per week ƒ9 verdient en zooveel en zooveel uitgeeft, hoeveel houdt hij dan over? Twee kinderen hadden de „som' niet mogen maken. Van 't eene kind had de vader gezegd : „Van zulk een loon houdt hij niets over en lijdt honger." Van 't tweede kind : „Zij zouden genoeg overhouden als zij de boel niet verkwistten." En beiden hadden een voorstel niet mogen oplossen, dat tot zulke verkeerde denkbeelden aanleiding gaf.

Doch den heftigsten storm had een onderwijzer gewekt — nog al de zoon van een hoofd der openbare

Sluiten