Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wel haar excuses maken, dat zij er zoo lang over gepraat had. En of wij er maar niet van spreken wilden: zij zagen voor een volgend jaar al naar wat beters om ; en anders kon de eigenaar er misschien geen nieuwe huurders in krijgen.

Hiermede was de tijd nu toch waarlijk om, er werd bedankt voor het bezoek, er werden handen gedrukt en glimlachjes gewisseld. . . en, toen ik weder op mijne kamer zat, moest ik telkens denken aan het nare huis dier arme mevrouw, waarmede zij het althans nog wel een jaar zou moeten stellen. Want wat is nu ellendiger dan een naar huis, waarin men immers zulk een groot deel van zijn leven slijten moet? Ook scheen die vochtige kelder mij niet zonder gevaar voor de gezondheid.

Het trof al zeer bijzonder, dat ik juist dien avond ter hand nam het „Verslag van de werkzaamheden van den gemeentelijken gezondheidsdienst te Amsterdam mij door den directeur, dr. H. G. Ringeling, vriendelijk' toegezonden. Ik las de lijvige brochure met de grootste belangstelling en met klimmende sympathie voor dezen tak van dienst. Maar toen ik aan blz. 46 gekomen was, „Onderzoek en behandeling van klachten over slechte woningtoestandenmoest ik wederom denken aan die ongelukkige mevrouw van 's middags. Zij mag zich althans troosten, dacht ik, met de wetenschap, dat er zelfs in de hoofdstad nare huizen zijn, ja zelfs, bij eenig nadenken, nóg naarder dan het hare. Want hoe jammer ook inderdaad van die badkamer, waartoe men uit de

9

Sluiten