Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gestut werden , en waar niet af en toe iemand eens kwam , maar waar een gezin huisde; zooals ook in die woning, waar de kinderen sliepen in eene belendende, tochtige schuur.

Er waren ook bladzijden in het verslag, die mij deden denken aan de fluisterende stem van mevrouw, die bijna niet durfde spreken van de naarste narigheid in haar naar huis. Er zijn van die dingen, waarover men niet spreekt, allerminst op bezoek. Maar als reeds dit te onfatsoenlijk is om over te spreken, wat is het dan om te midden van duizendmaal erger te leven eiken dag, in die perceelen in de Willemstraat b. v., waar geklaagd werd over stank en waar werd bevonden niet alleen, dat de beerkuil overvuld was (39,000 liter beerstoffen werden er door den reinigingsdienst weggeruimd), maar ook dat er een defect bestond in den afvoer der privaten naar den beerkuil, waardoor de faecaliën zich eenen weg gebaand hadden onder den vloer der bewoonde vertrekken en zich aldaar ter hoogte van enkele centimeters hadden opgehoopt; ja, in een vertrek , dat tot woon- en slaapkamer van een gezin diende, stond de beer tot aan den vloer en verspreidde eene verpestende lucht.

De brochure zond ik na lezing aan de dame, die over haar „naar" huis, had geklaagd. Misschien doet zij 't niet meer, als zij leest van nog andere soorten „nare huizen." Maar met dankbaarheid dacht ik, hoe onverdroten er, ook door deze onderzoekingen, gearbeid wordt, om ze te doen verdwijnen. Yan haar zal gelden, dat zij „met eenen stanck ruymen."

Sluiten