Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XIX

HOOGE POLITIEK.

Een mijner kennissen — correspondenten zou Van Effen gezegd hebben — zendt mij een brief, dien ik mij haast den lezers dezer vertoogen aan te bieden. Ik geef hem onveranderd. Mocht iemand den schrijver wat partijdig vinden — hij' bedenke, dat de man in de zaak, waarover hij schrijft, moeilijk neutraal kon blijven.

«Wij hebben hier eene belangrijke week achter den rug. De gemeenteraad moest eindelijk eene beslissing nemen in eene zaak, die ons reeds geruimen tijd had bezig gehouden en tot heelvvat ingezonden stukken in ons plaatselijk orgaan aanleiding had gegeven. Het betrof eene wijziging in de uitrusting onzer politie-agenten en wel, behalve enkele kleinigheden, de vervanging van den blauwen nestel op de schouders door een rooden. Na veel wrijving van gedachten hadden zich eindelijk

Sluiten