Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gewicht der zaak bewees. En ten tweede, dat er van die zoogenaamd onbewoonbare huizen waren, waarin de vader en de grootvader van den tegenwoordigen huurder ook reeds hadden gewoond. Bewijs genoeg, dat zij 't er wel in konden uithouden. Daarop had de obstructionist gezwegen , wat verstandig was. Den volgenden dag praatte iedereen over de behaalde overwinning, en ik heb mij laten vertellen, dat een van de raadsleden er door van den blauwen nestel tot den rooden bekeerd was, omdat de handige sociëteits-redenaar tot de partij der rooden behoorde. Ons plaatselijk orgaan, gewoonlijk neutraal, maar thans voor de rooden partij kiezend, schreef een berichtje over 't geval, aldus kernachtig eindigend , doelend op de gegeven terechtwijzing: „Die perzik van Jantjes pruimeboom smaakte zeker niet naar meer."

„ De gewichtige raadsvergadering was voltallig. De openbare tribune vol tot in de hoekjes. Ook dames. Eerst sprak het raadslid Chilperich — ik schrijf natuurlijk verzonnen namen, omdat de zaak in het land toch al zoo besproken zal worden — ongeveer aldus: „„Als ik even mag, mijnheer de voorzitter, dan wensch ik te beginnen met mijnen dank te brengen aan B. en W. voor de gebleken activiteit. De toestand werd onhoudbaar , maar wij hebben thans de verbetering in de hand. De blauwe nestel was mij en, ik mag zeggen, velen stadgenooten met mij , reeds lang een doorn in het oog.

Sluiten