Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wijziging bezwaar om de kosten , die wel niet groot zullen zijn, maar een zuinig beheer dient ook op de kleintjes te letten. Hij zal dus tegen de voordracht stemmen, en hij weet, dat dit in veler geest zal zijn.

„De heer Charibert zegt, dat het moeilijk is tot eene vaste overtuiging te komen. Hoort hij den heer Chilperich, dan is hij voor het rood, hoort hij het lid Theodebert, dan helt hij tot het blauw over. Spreker zoude een bemiddelings-amendement willen voorstellen. Men zoude kunnen heengaan en nemen rood èn blauw koord inééngestrengeld. Ja — het is een inval van het oogenblik, dien spr. niet terug wil houden — men zoude er wit bij kunnen voegen , de nationale kleuren, die in ons land toch de voorkeur verdienen. In elk geval ware daarmede aan beide partijen voldoening gegeven. Spr. vraagt voor zijn amendement de indulgentie.

„De voorzitter merkt op, dat de heer Charibert natuurlijk wilde zeggen urgentie. Overigens is wat hij wil een geheel nieuw voorstel, dat niet aanstonds aan de orde kan worden gesteld.

„De heer Karloman — hij is de raddraaier der derde partij — zegt tot zijn leedwezen van de drie overige sprekers te moeten verschillen. Het rood, het blauw, ja, zelfs het rood-wit-blauw van den heer Charibert laat hem koud.

„De voorzitter zegt, dat hij geen anti-nationale uitlatingen mag toestaan.

„De heer Karloman vervolgt , dat hij natuurlijk niet

Sluiten