Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXI

SPOT.

Er is onschuldige scherts, die voortspruit uit een blijmoedig hart en het eigendom is van vroolijke mensehen. Zij hebben oog voor het dwaze, dat er is in onze gewoonten , in onze gesprekken, in onze aanwendsels. Zij worden getrokken naar het komische, het potsierlijke in wat menschen zeggen en doen, en zij hebben lust dat op de kaak te stellen en te laten zien hoe mal het wel is. Zij zijn niet grimmig, er is geen bittere, wrange glimlach om hunnen mond, zij liggen niet met de gansche wereld overhoop. Zij houden juist van menschen met hunne fouten en deugden, hun hart is zacht gestemd, hun mededoogen aanstonds opgewekt, hun oordeel zacht. Ook kunnen nog hunne tranen vloeien. Maar hen prikkelt de malheid, de ij delheid, die zij zien in iemands taal of kleeding of manieren. Hun geest wordt gebracht in een staat als van lichte dronkenschap

Sluiten