Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn diepste wezen slechts is hooghartig zelfgevoel en ongerechtvaardigde zelfverheffing.

Eene enkele maal zal spot, als hij de fijnste zenuwen raakt, den gewonde doen opspringen en aangorden tot eene verdediging van het bedreigde kleinood, te hartstochtelijker naar mate het boosaardig werd aangetast. Maar tot dat, wat wij 't meest behoeven, leniging van nooden, troost in droefheid, verteedering des gemoeds, opwekking van eerbied en aanbidding, daartoe is spot altijd onbekwaam. En dat is zijn oordeel.

Sluiten