Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoort men iets van beteekenis, dat, wanneer het eens gebeurt, men zich niets wil laten ontsnappen.

De heeren zaten vreedzaam te domineeren, maar de een verloor voortdurend. Dat verdroot hem ten slotte en, opstaande, zeide hij: „ik had wel kunnen weten, dat het geluk mij vandaag niet dienen zou. Vanochtend sneed ik mij met het scheren en aan het ontbijt liet ik mijn theekopje, waarop ik veel zwak had, uit de hand aan scherven vallen."

«Hecht gij ook aan zulke voorteekenen ?" vroeg de ander.

„Hechten en hechten is twee. Er loopt onder die dingen wel eens bijgeloof en gekheid. Maar b.v. metz n-dertienen-aan-tafel-zitten doe ik niet gaarne. In 't algemeen word ik zeer voorzichtig in mijn oordeel over verschijnselen, die wezenlijk niet verdienen, dat men er zich met een Jantje-van-Leiden van afmaakt."

nZoo denk ik er ook over," zeide de andere heer. „De tijden zijn voorbij, dat men eenvoudig maar mocht verwerpen , wat men niet verklaren kon. Men moet wel gaan zien hoeveel geheimzinnigs ons van allerlei kanten omringt. En daarbij staat dit wel vast: dikwijls hebben eenvoudige, ongeletterde menschen veel helderder inzicht in zulke verborgenheden dan alle professoren samen."

//Precies! Adres aan het Staphorster boertje. Ik gelooi stellig, dat die man een veel scherper oog heeft op zieken dan menig dokter, een soort van bovennatuurlijke kennis, die ruim zooveel waard is als die van

Sluiten