Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

helft, de vrouwen, bestaat geen recht; die gaat het niet goed. De millioenen onwettigen die lijden. Wie zou moeten klagen ? De mond der vrouwen, die in de termen vallen, is door politiestraf gesloten, en de reinen zijn hard voor haar gevallen zusters«. — Yoor de vrouwen bestaat geen recht; gelukkig daarop te zien gewezen. En niet alleen Mr. Tavenraat erkende het; reeds Andrieux maakte de opmerking, later beaamd door den beroemden rechtsgeleerde Von Jhering, dat wetten vaak den stempel dragen dat zij van het mannelijk geslacht afkomstig zijn. En Alexandre Dumas schreef naar aanleiding dezer kwestie: »Niets van wat de vrouw aangaat onder welken vorm ook, boezemt onzen politici belang in, die naar het schijnt noch moeder, noch zusters, noch echtgenoote, noch dochters, zelfs geen maitressen hebben! Al wat ligt tusschen de maagd Maria en Louise Michel bestaat voor hen niet!«

Dat wij feministen daarom medezeggingsschap vragen ook voor de vrouwen, geen scherpzinnig en eerlijk man zal dat onrechtvaardig vinden. Want de Durchschnittsmann heeft voor onze specifieke belangen, noch voor den innigen samenhang tusschen die en geheel de gemeenschap oog noch hart. En helaas met ons parlementair stelsel is 't nog maar al te vaak die massa welke bepaalt wat voor zal gaan. Hing ons lot alleen af van den ijver en de kunde van enkele hoogstaande karaktervolle mannen, er zou misschien in vele gevallen 'n nietbegrijpen, 'n tasten-in-den-blinde zijn, maar van het grove onrecht waartegen we nu worstelen ware toch geen sprake. Juist mannen zijn het geweest, die voor de ongehuwde moeder het eerst en het warmst zijn opgekomen. Ik wil dan ook niet nalaten met waardeering te noemen de namen van: Tavenraat, Fabius, Hingst, Fockema Andreae, Belinfante, Molengraaff, van Overvoorde, Tichelaar, Hamaker en Loeft

Sluiten