Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onschuldig man, worde veroordeeld tot 10 jaar detentie of 20 jaar dwangarbeid. Van 10 tot 20 jaar dwangarbeid voor de zwangere vrouw en haar helpster ingeval van gewilden abortus. Kindermoord worde met den dood gestraft. —

Inmiddels had de bekende senator Bérenger met drie medeleden den 16 Febr. 1878 een wetsvoorstel ingediend tot uitbreiding der uitzonderingsgevallen, dat den 8 Dec. '83 behandeld werd en verworpen. Sedert dien is herhaalde malen tevergeefs getracht in de Kamer de kwestie weer aan de orde te stellen. Einde 1900 heeft de socialistische afgevaardigde René Viviani een uitvoerig rapport er over ingediend. De heer Bérenger schreef me in 1903, dat er zeer veel kans was dat dit ontwerp spoedig in de Kamer behandeld zou worden en dan alle kans had te worden aangenomen, waarna hij pogingen in 't werk zou stellen ook in de Senaat 't er door te krijgen. Echter deelde me de heer Viviani zelf kort geleden mede, dat hij geen député meer zijnde meende dat er geen kwestie van zou wezen dat 'tin behandeling genomen zou worden en dat dit punt, althans voor zoover het de wetgeving betreft, in langen tijd geen kans had dat er de aandacht aan zou worden geschonken. Gelukkig heeft men er in Frankrijk een loopje op gevonden. Volgens artikel 1382 C. C. toch is reeds meermalen aan de ongehuwde moeder schadevergoeding toegekend op grond, — niet van 't bij haar verwekte kind, 't onderzoek naar 't vaderschap toch is verboden — maar van de bij haar verwekte zwangerschap. Gelukkig dat de rechters »des accommodements« met hun Burg. Wetboek weten te vinden wanneer 't gaat om de hoogste rechtvaardigheid. *)

In '83 vond het eerste internationale congres van

*) Zie Bijlage II.

Sluiten