Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kinderbescherming plaats, waar ook dit onderwerp ter sprake kwam. De afgevaardigde uit Denemarken verklaarde dat het aantal onwettige geboorten bij toegestaan onderzoek verminderde. Voor Duitschland werd medegedeeld dat daar het aantal onwettige geboorten gelijk, maar het aantal kindermoorden kleiner was in streken waar het onderzoek was toegestaan. De afgevaardigde uit Noorwegen stelde voor dat in elk geval de vermoedelijke vader gedwongen zou worden tot het onderhoud van het kind bij te dragen, zelfs als de moeder lichtzinnig van gedrag was. Eigenaardig is, dat de Noorsche wetten reeds in de vroegste tijden in vele en duidelijke bepalingen den toestand der buitenecht-geborenen gunstig geregeld hadden. Volgens de Gragas, de eerste geschreven rechtsverzameling van IJsland van + 1118, waren ook de onechte kinderen bevoegd te erven, en in de Leges Gula Thingenses wordt o. a. bepaald, dat in de 7 de plaats (in het geheel zijn er 13) tot den Noorweegschen troon geroepen wordt 's Konings onechte zoon, mits niet in overspel of bloedschande verwekt. — Onwillekeurig rijst hier de vraag, of niet de veel hoogere positie die de vrouw in Scandinavië inneemt, met die aloude opvattingen verband houdt.

Ook de Juristentag hield zich in de tachtiger jaren met de kwestie bezig. In het nieuwe Bürg. Gesetzbuch in 1900 ingevoerd, is het onderzoek thans over het geheele rijk toegelaten en de vader tot alimentatie verplicht tot aan het 16e levensjaar. Dit is zeker een enorme vooruitgang, gegeven dat in de middeleeuwen het onechte kind daar volkomen rechtloos was. Zoo mocht het o.a. geen getuigenis afleggen tegen wettige burgers, noch werd het tot het priesterambt toegelaten. Het oud-Duitsche recht sloot zich daarmee volkomen aan bij het Oude Testament, waar we in

Sluiten