Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»deur geopend voor allerlei afpersingen, die menig»een zich zal laten welgevallen om een proces te »voorkomen, dat ook bij gunstigen uitslag allerlei »onaangenaamheden voor den betrokken persoon »na zich sleepen moet.«

Inderdaad: 't zou wel heel jammer wezen en een onverdedigbaren inbreuk maken op de tweeërlei moraal, wanneer niet alleen de vrouw te verduren had lange maanden van angst en eenzaamheid; uren waarin ze misschien zonder éénige hulp ergens in 'n schuur of 'n hoek van een slop haar kind het leven moet schenken;*) jaren waarin ze rondtobt met 't brandmerk der schande dat niet meer uit te wisschen blijkt, maar ook de machtige heer der schepping eens aan «allerlei onaangenaamheden« — horribile dictu — blootstond. >Om die reden is de vroeger bestaande bevoegdsheid in Frankrijk ingetrokken, en al moge over «dergelijke misbruiken hier te lande nooit1) «geklaagd zijn, er is geen reden, waarom dezelfde «oorzaak op den duur ook niet bij ons tot gelijke «gevolgen zou leiden.«

Als de hemel valt hebben we allemaal blauwe mutsen op, zeiden we als kinderen. Gelukkig dat niet alle commissies zóó bang zijn geweest zich aan koud water te branden als deze dappere Staatscommissie. — Gediplomeerd in de logica waren de heeren al evenmin: «Zonder twijfel zouden deze bezwaren voor een «groot deel vervallen, indien men het recht des «kinds, waarmede dat der moeder grootendeels «samenhangt, beperkte tot het geval, dat zij met »den vader in geregeld concubinaat geleefd heeft, «dat zij van den vader trouwbelofte gekregen heeft,

*) Zie Bijlage III.

1) De spatieering is van mij.

Sluiten