Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onderhoudsplicht oplegt tot het 16e jaar. Toch zou 't nog overweging verdienen wanneer personen met psychische gebreken 't geheele leven onderhouden werden en wel op grond hiervan dat zij bij de wet altijd als minderjarigen gelden.

Jammer, zeer jammer dat alinea 2 niet luidt:

De vordering wordt ingesteld bij de arrondissementsregtbank der woonplaats van het kind, indien niet de voogdijraad van dat arrondissement er in geslaagd is langs administratieven weg de zaak tot een goed einde te brengen. *)

Dan zeer zeker zou het zelden tot 'n proces komen. Terecht toch schrijft prof. Yon Jhering: »Warum kommt »es nicht zur Klage? Antwort: Weil Jeder weisz dasz »er zahlen musz wenn er es dazu kommen laszt. So »lange die Klage besteht zahlen alle, wenigstens jeder »ordentlicher Mann, nur die Insolventen zahlen nicht.«2) Laat mij er hier tevens aan mogen herinneren, hoe in Saksen de »insolventen« eenvoudig in't werkhuis worden gezet om daar brood voor de kinderen te verdienen. »Hetzij met een of meer anderen gemeenschap heeft gehad«

luidt 't artikel. Ten onrechte is m. i. hier de exceptio plurium concumbentium behouden. Deze toch kan leiden tot belangrijke misbruiken. Onwillige aanstaande vaders zullen in vele gevallen trachten een anderen man te bewegen in de eerste maanden der zwangerschap zich bij het meisje op te dringen, of desnoods hem alleen verzoeken voor de rechtbank te verklaren

') De redaktie late men, als van een leeke komende, buiten beschouwing.

2) Verg. hiermee: jhr. R's laatste werk p. 29. »In de landen met vaderschaps- of verwekkers-actie vindt men veel meer baat in het kalm en gelaten: Welnu ga naar den rechter!«

Zie ook Naschrift.

Sluiten