Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aletrino (Dr. A.), Handleiding bij de studie der Crimineele Anthropologie.

a dln. ing. f 10.— 2 dln. geb. f n.25

Aletrino (Dr, A.), Over eenige oorzaken der prostitutie. f 0.50

Bonger (Dr. W. A.), Criminalité et conditions économiques. Broché f 6.—, relié f 7,50

Du ijs (J. E. W.), Recht of Klasserecht. f 0.40

Roland Holst (Mevr. H.), De Nieuwe Geboort.

Geb. f 1.90

Hirschfeld (Dr. M.), Oorzaken en wezen van het Uranisme. Ing. f 1.75 ; geb. f 2.—

Vries (Prof. Dr. Hugo de), Oorsprong en Bevruchting der Bloemen. Geb. f 1.—

Zijn de eigenschappen der ouders erfelijk in het kind ? Deze vraag wordt in bovenstaand werkje, zoowel ten opzichte van planten als van dieren en menschen behandeld.

Kautsky (Karl), Klassebelang, Bizonderbelang, Gemeenschapsbelang. f 0.20

M o n r 0 e (Prof. W i 1 h. A.), De ontwikkeling van het Sociale Bewustzijn der Kinderen. f 0.75

Sluiten