Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Weldra hopen wij echter daarop terug te komen. De ingekomen mededeelingen van de ringsecretarissen werden aan de leden van het Bondsbestuur ter lezing toegezonden.

Ten laatste: de Prov. Commissies. Wij tellen thans in het Verbond er eené in Friesland, Groningen, Drente, Overijsel, Gelderland, Z. Holland, Zeeland. In N.-Holland is er eene in wording.

Haar arbeid wint in kracht en wanneer zij haar taak kunnen nakomen, en met ernstigen wil is dat mogelijk, dan de feiten bewijzen zulks, zal haar optreden gezegend zijn. Wie acht geeft op de kleine dingen, moet tot de overtuiging komen, dat 't winnen in kracht van menige afdeeling mede haar oorzaak vfndt in de trouwe hulp van prov. comm.

Wij eindigen, niet met een pakkend slot maar met een heel eenvoudig woord, een woord van dank aan de firma Callenbach met haar personeel, die wederom 't geheele jaar trouw ons ter zijde stonden, maar toch dankbaar zullen zijn, dat eindelijk de laatste letter van dit verslag in aantocht is.

Al het vorenstaande samenvattend, zij de slotzin van dit overzicht: De Heere heeft groote dingen gedaan, dies zijn wij verblijd. Hem zij de eer, Hem alleen.

De Bondssecretaris.

Sluiten