Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het bestuur mag zijn dank niet onthouden aan al diegenen die met liefde en toewijding zich aan dezen moeilijken doch zoo heerlijken arbeid gaven. Daar is veel gebeds noodig om de kracht daartoe te ontvangen, veel strijd in eigen boezem vaak, aanhoudende smeeking om bij den omgang met zooveel prikkelende zonden eigen kleederen rein te houden. Maar de uitkomsten zijn dan ook heerlijk, de Heer onthoudt Zijn Zegen niet, daarvan getuigen de stemmen van zoovelen die door den Witte-Kruisarbeid den weg vonden tot Hem die alleen verlossing kan brengen.

Ten slotte deelt ondergeteekende mede dat zijn tegenwoordig adres is: Amsterdam, Frans van Mierisstraat 131.

April 1910. R. del Campo, Secretaris.

Sluiten