Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In de Russische taal

, , Poolsche

„ „ Hongaarsche „

„ „ Bulgaarsehe „

, „ Hollandsche „

„ „ Duitsche „

„ „ Joodsche „

„ „ Sloveensche „

jf „ Slovaksche „

„ „ Rotheensche „

„ , Boheemsche „

, „ Italiaansche „

„ „ Kroatische „

„ , Servische „

„ „ Rumeensche „

. . . 2255 kaarten.

. . . 1568

. . . 685

. . . 32

. . . 444

. . . 873

. . . 1133

. . . 251

. . . 639

. . . 10

. . . 19

. . . 446

. . . 411

. . . 28

. . . 447

Totaal 9241 kaarten.

Persoonlijke introductie-brieven en kaarten werden overhandigd aan 649 personen (waaronder 174 Hollanders), wier namen door mij aan den heer H. W. Hoot, den Emigranten-Secretaris te New-York, werden opgezonden, die, daartoe bijgestaan door 6 Assistent-Secretarissen, voor afhaling zorgde.

Hunne namen werden door mij eveneens opgegeven aan de Secretarissen der Vereenigingen, gevestigd ter plaatse van bestemming. Daardoor stond ik in verbinding met 95 Vereenigingen, namelijk met: Amsterdam, Avanmore, Boyden, Boston, Brooklyn, Balfour, Baltimore, Buffalo, Bayomme, Beaunjour. Buchhals, Billings, Chicago, Chelsea, Cochrane, Coney Told, Central Falls, Dyer, Dowoyack, Dornelly, East Moines, Elisabeth Port, Elyria, Evanston, Full River, Flushing, Grand Rapids, Detroit, Gedde, Huil, Halifax, Hauvis Cave, Hasting on Hudson, Hoylute, Hinsdale, Indianapolis, Jefeerton City, Konrads, Kenastra, Lamoure, Litchville, Lismore, Lackamanna, La Fisgnice, Little Falls, Loke Forest, Leighton, Lenox, Mansfield, Marago, Missouri Valley, Montreal, Mateson, Marion Lamoure, Minnesville, Manasse, Melrose Port, Manchester, New-York, New-Britain, Orange City, Ottawa, Paterson, Pawtucket, Philadelphia, Pine Hill, Peru, Pittsburgh, Peabody, Regina, Rio de Janeiro, St. Louis, Springfield, Sharon, San Josef, Salon, Savannah, Shenandock, Sunnyville, Toledo, Toronto, Towler, Trenton, Union City, Yalley Falls, Welland, Wallington City, Waupin, Wighita, Waterbury, Waukegan, Winnepeg, Wallingfort, Worcester, Yersey City, enz. enz.

Yan vele dier Vereenigingen werden door mij brieven ontvangen, waarin zij haar dank uitspraken en steun aan de nieuw-aangekomenen toezegden.

In genoemd tijdperk werden door mij 492 stuks correspondentie verzonden, hoofdzakelijk naar Amerika (aan meergenoemden Heer Hoot alleen 60 stuks).

Van de hierboven genoemde 174 Hollanders werden verreweg de meesten door mij van trein of boot gehaald, terwijl voor velen

Sluiten