Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

BESPREKINGEN, BESLUITEN. , biadz.

Boekenfonds 21

Bondsuitgaven 20

Geldmiddelen 21

Jongelingsbode 19

Rechtspersoonlijkheid der afdeelingen 26

Reisvergoeding aan afgevaardigden 24

Uitslag Bestuursverkiezing 43

Wijziging Huish. Reglement 25

REDEN, TOESPRAKEN.

Afgevaardigden ' 55

Bondsvoorzitter 31, 68

Voorzitter Regelings-Commissie 30

Ds. A. de Haan 62

Dr. A. I. Kan Jr 28

Dr. J. C. de Moor 66

REFERATEN.

De geestelijke stroomingen van onzen tijd en de C. J. V.

Referent Dr. A. H. de Hartog 48

Arbeidsveld.

Het N. J. V. en de Militairen.

Referenten Ds. J. J. van Noorten Gep. Gen-Majoor J. G. U. Schoch 44

Correspondenten.

Is het vormen van „Centrums" wenschelijk?

Referent C. J. G. Bos 4

De Correspondent en De Jongelingsbode.

Referent H. A. de Boer Az 6

Ringen en Provinciale Commissie.

Moet elke provincie een prov. comm. hebben, en waartoe?

Referent J. Hoogwerf 15

Het Ringwerk.

Referent A. L. J. Schmal 17

Zending

Welke plaats moet de Zending in het N. J. V. innemen?

Referent H. Kraëmer 8

VERGADERINGEN.

Correspondenten 4

Sectie Letterkunde 12

Sectie ringen en prov. commissies 15

Sectie Zending 7

Algemeene vergadering Woensdagavond .... 18

„ Donderdagmorgen 29

" „ „ middag 48

„ „ avond (kerk) .... 61

Wijdings-samenkomst 28

VERSLAGEN.

Bondssecretaris 71

Bondspenningmeester 84

Emigranten-arbeid 89

Witte-kruis Bond 87

Sluiten