Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nderstaande regelen bedoelen, zoo kort mogelijk een duidelijk antwoord te geven op vragen, die voor velen nog steeds alleen vragen zijn, en door anderen altijd zeer onjuist beantwoord worden,

als: Wat zijn diakonen? Wat is hun werk? Waarin bestaat hunne opleiding?

Door velen wordt nog steeds gemeend dat de diakoon als zoodanig is ziekenverpleger. Ware deze opvatting de juiste, dan zouden wij den diakoon geen „diakoon", maar „verpleger" noemen. De werkzaamheid van den diakoon moet echter niet uitsluitend op het gebied der ziekenverpleging worden gezocht. Onder diakonenwerk is alles te verstaan wat er te doen valt op het groote veld der Christelijke philanthropie. Het is de arbeid der dienende liefde in zijn ruimsteu omvang, voor zoover deze nl. door of onder leiding van mannen geschieden kan en behoort te geschieden.

De Christelijke Vereeniging voor de verpleging van lijders aan vallende ziekte, gevestigd te Haarlem, heeft in hare Inrichting „Meer en Bosch", te Heemstede, waar zij sedert 1885 in toenemend aantal mannelijke lijders aan vallende ziekte van allerlei stand en leeftijd verpleegt, voor jonge menschen de gelegenheid opengesteld, om daar eene voorbereidende vorming voor het veeleischend en veelomvattend werk der dienende liefde te ontvangen.

Sluiten