Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eigenlijken proeftijd worden toegelaten. Wèl kan om bepaalde redenen, b.v. van gebleken onachtzaamheid, nalatigheid, traagheid, onzindelijkheid enz., de vóórproeftijd worden verlengd. Worden zij waardig geacht tot den proeftijd te worden toegelaten, dan eerst heeten zij „proefbroeders".

Het eerste werk, dat de aankomeling te doen krijgt, behoort tot wat men in het algemeen gewone huiselijke bezigheden zou knnnen noemen. Onder leiding van reeds geoefende broeders leeren zij b.v. kamers schoonmaken, de tafel dekken, bedden opmaken, zalen, gangen en trappen reinigen, terwijl zij zich ook al spoedig moeten gewennen aan zulke verrichtingen, die bepaaldelijk uit de verpleging van zieke menschen voortvloeien, en die in den regel niet tot de meest begeerlijke en aangename behooren. Dit levert echter weinig bezwaar op, want de ervaring toont, hoe de leiding of het voorbeeld van de oudere broeders, onder wie zij werkzaam zijn, het hun gemakkelijk maken, zich over deze dingen heen te zetten.

Ook ligt het in den aard der zaak dat zij, verkeerende in de gebouwen, die voor dag- en nachtverblijf der patiënten zijn bestemd, terstond met die kranken zeiven, die zich vrij bewegen, gedurig in aanraking zijn. Zij zijn tegenwoordig bij het opstaan der patiënten, helpen oudere broeders bij het ronddienen aan de maaltijden, hebben mede het toezicht in de gezelschapszalen enz. Zóó leeren zij reeds bij den aanvang wat het zegt met die kranken om te gaan. En dit juist is voor hen eene zaak van groote waarde. Die kranken toch vertoonen, als gevolg van hunne ziekte, zeer bepaalde eigenaardigheden, zooals: de snelst mogelijk afwisselende gemoedsstemming, eene ziekelijke overgevoeligheid en prikkelbaarheid. En nu kan niemand, die het niet bij ervaring weet, zich genoeg voorstellen, hoe vormend voor geheel het leven de aanraking en omgang is met menschen, wier verpleging veel liefde en geduld, en eene groote mate van tact en zelfbedwang vordert. Er moeten heel wat

Sluiten