Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HEIL DEN LEZER.

Een hartelijk welkom in onze hoofdstad roept dit boekske allen bezoekers van de bondsdagen toe! Moge het voor velen een vriendelijk en bruikbaar geleide vormen gedurende hun verblijf in Amsterdam.

„In en om de vergaderingen", zoo zouden wij het kunnen betitelen, want het tracht een indruk te geven van hetgeen onze stad voor den bezoeker belangrijks biedt en vooral wil het een aanwijzing geven van hetgeen op de vergaderingen zal worden behandeld.

De stad toone zich in zonneglans als in feestgewaad, en in de vergaderingen ontbreke de leiding van den Heiligen Geest niet, opdat deze gids lang een herinnering aan schoone dagen blijve bieden!

/rTUNIVA de REGELINGS-COMMISSIE. (bibliotheek!

Amsterdam, April 1913. \IEïï>ïJ.-

Sluiten