Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERBONDSLIED.

Komt, reiken wij elkander De trouwe broederhand ! Wat wissel' of verander',

Ons trouw Verbond houdt stand ! Eén woord heeft ons verbonden,

Wij dragen ééne vaan, Eén Redder van de zonden, Eén Koning voert ons aan!

Wij weten en gelooven!

En dreigden hel en dood, U kunnen ze ons niet rooven,

Almachte Bondgenoot!

Al gaat het op een strijden,

Uw schild bedekt ons saam, En onder kamp en lijden, Verheerlijkt Gij Uw naam!

Wij zien den vijand blinken

Met bliksemend vizier; Zoo laat de krijgsleus klinken,

En wappren de banier; Het liefdevuur diens Eénen,

Die ons verlossen kan,

Moog' kampende ons vereenen Gelijk een éénig man!

En snort des Satans flitse,

En wacht ons kruis en hoon, De Heer aan onze spitse

Droeg eens een doornenkroon. Schoon met een wuft vermeten

Der wereld smaad ons sla, De wereld zal het weten: Wij volgen Jezus na!

Zóó zij 't verbond bezworen,

Vernieuwd in smart en nood ! En deze leus verkoren:

„Getrouw tot in den dood ! Gebergten mogen wijken,

Een wereld moog' vergaan, 't Geloof zal niet bezwijken,

Zoolang het Kruis blijft staan!

Sluiten