Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TE AMSTERDAM.

„Naar de hoofdstad! Naar Amsterdam !" zóó klinkt het binnenkort voor de leden van het Nederlandsch Jongelingsverbond en langs alle Nederlandsche spoorlijnen komen dan de afgevaardigden van de ruim 490 afdeelingen van dezen Bond naar de plaats, waar zij met het Bestuur wederom zullen gaan beraadslagen en bespreken hun mooi doel.

Dat dit jaar Amsterdam de verzamelplaats zal zijn is veelbeteekenend. Amsterdam was reeds in vroegere eeuwen, en toont nu ook meermalen te willen zijn: het centrum van het Nederlandsche leven.

En waar nu zoovele jongeren hier bijeenkomen, juist in dit jaar 1913, daar doet dit hopen, dat de groote kracht die daarvan uit kan gaan ten goede zal komen aan het geheele volk, aan de verheffing van het nationaal bewustzijn, aan de verbreiding, vanuit de groote en krachtige hoofdstad, van de goede ernstige beginselen door het geheele land.

Want in dit jaar, in 1913 wordt overal, maar in het bizonder te Amsterdam, herdacht de onafhankelijkheid van het Nederlandsche volk en wordt stilzwijgend of luidruchtig maar welgemeender dan ooit bezworen de belofte

van trouw aan Koningin en Vaderland.

* *

*

Sluiten