Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BEURSGEBOUW VOOR DEN GOEDERENHANDEL.

om een straat over te steken of een plein over te wandelen.

Wandel op een trottoir maar loop (een beetje vlug) over een plein en dan liefst, als ge met gezelschap zijt, ieder voor zich.

Het Damraktrottoir is breed genoeg om niet direct gevaar te loopen, maar ik nam de vrijheid, om uw aandacht toch maar direct te vestigen op de „Wetten van den weg", die in groote steden behooren in acht genomen te worden.

Op het Damrak ziet ge, links het lange, eenigszins .... vlakke gebouw met den rechthoekigen toren, dat heet de Beurs van Berlage. Het is het Beursgebouw voor den goederenhandel. De effectenhandel zal weldra een eigen beurs krijgen, waarvan ge het gebouw ziet, een weinig achterwaarts, voorbij die oude „nieuwe" beurs. In den toren van Berlage's beurs ziet ge een grooten bengel, die luidt tegen half twee eiken middag voor „den handel van d' Amstellanden", zooals er in gegrifd staat. Die beursbengel hoort men door de geheele stad. Rechts op het Damrak zijn de zeer fraaie en hooge gevels der magazijnen en kantoorgebouwen ook een kijkje waard. Daar men er zoo vlak-langs onder-langs loopt, merkt men meestal die bouwwerken niet op, hetgeen jammer is.

Wederom links zijn gebouwen, ook reuzen in hun soort, in aanbouw waarvan men benieuwd kan zijn, hoe ze den verbreeden Dam zullen afsluiten en ornamenteeren.

Want we zijn nu op het historische middenpunt van Amsterdam gekomen: den Dam, en

Sluiten