Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

staan vlak^vóór het Koninklijk Paleis, vroeger het Raadhuis der stad, van |waaruit de Amsterdamsche regeering de wetten voorschreef, niet alleen voor stad en lande maar nu en dan ook aan andere mogendheden.

Dat Koninklijk Paleis, gebouwd door Jacob van Campen en Daniël Stalpert en versierd met beeldhouwwerk door Quellinus, is maar enkele dagen in een jaar open en verlicht, en werkelijk: Koninklijk paleis. t Is als daar de Koninklijke familie logeert. Dan staat die geheele Dam zwart van menschen, mannetje-aanmannetje en als dan, na den feestelijken intocht, de deur aan de linkerhelft van het middenbalcon opengaat en daar Koningin Wilhelmina met de Prinses en met den Prins verschijnt, dan davert er van de straatsteenen omhoog een gejubel, zooals alleen dan maar in Nederland gehoord worden kan. Daar stond onze Koningin ook als Prinsesje, daar stonden zoovele vorsten en vorstinnen uit het Oranje huis en daar is, op dienzelfden Dam, sedert eeuwen de eed vernieuwd, die het Nederlandsche volk aan zijn vorstenhuis bindt. Daar is ook gestreden, geleden, geplunderd en brandgesticht, maar dat is reeds lang geleden.

Het Paleis is te bezichtigen (ingang achterzijde) en bevat zeer mooie beeldhouwwerken, een reusachtige zaal en eenige andere bezienswaardigheden.

Kunt ge het onthouden: welnu, dat paleis staat op 13659 palen, want heel Amsterdam staat op palen, die in den modderbodem zijn geheid en een huis of gebouw, dat zonder die

Sluiten