Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OUDE KERK.

palen neergezet werd, zou spoedig omlaag zakken.

Naast het Paleis staat de Nieuwe Kerk, op één na de oudste van Amsterdam's kerken. Zoo ge kunt, ga die kerk dan binnen. Er zijn daar mooie glasschilderingen, een pracht van een preekstoel met houtsnijwerk, een mooi koorhek, maar bovenal moet ge een bedevaart doen naar de graven van de helden De Ruyter en van Galen en u daar de glorie herinneren van uw kleine vaderland, dat zoo groote daden heeft verricht. In deze Kerk is H. M. Koningin Wilhelmina gekroond en dit gebouw met het

Dampaleis vormen de gedenkzuilen van de Amsterdamsche geschiedenis vol roem, tradities en historische herinneringen. De Nieuwe

Kerk heeft geen toren. Wel de Oude

Kerk, die in het alleroudste gedeelte van de stad staat (achter bij de Warmoesstraat) en de Westerkerk, die bij de Keizersgracht te zoeken en wier toren als de hoogste der stad reeds heel ver te zien is. Op dien Westertoren staat de Duitsche Keizerskroon, die ook het Amsterdamsche wapen (dat van van Aemstel) versiert en aan de stad werd geschonken in 1489 door Maximiliaan van Oostenrijk.

Zoo ge nu, uit de Nieuwe Kerk komende, direct eens een kijkje in de bekende Kalverstraat wilt gaan nemen, zoudt ge misschien,

DE WAAG (Nieuw Markt).

Sluiten