Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De straat komt aan dien koe-kinderlijken naam eenvoudig, omdat vroeger de ossen, koeien en kalveren daar langs heen gingen ter markte. Tegenwoordig loopt er geen vee meer door, maar wel alles wat oud en jong, geleerd

en ongeleerd, mooi en leelijk, goed en

minder goed is.

Men passeert ongeveer op de helft der lengte van de Kalverstraat het Spui, waar de groote electrische wagens naar Haarlem en Zandvoort hun eindpunt vinden.

Nog verder passeert men den „Heiligenweg , die voert naar de Leidschestraten, het Vondelen Museumkwartier, waarover wij het straks zullen hebben. Ten slotte komt men op de drukke breede brug, die heet het Sophiaplein en waarop (rechts) staat de Munttoren. Hier

DE MUNT.

AMSTEL-HOTEL.

stond eens het Muntgebouw, eigenlijk een huisje, gebouwd tegen een toren aan, die toren toen heette de Regulierstoren.

In die Amsterdamsche Munt werden o. a. in 1672, „toen twee groote Koninckrijken" zamenspanden, te land en te water om ons klein

Sluiten