Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weer van Amsterdam is er een, waarop elke Amsterdammer trotsch is. Een pracht van een organisatie, zóó ingericht, dat door de geheele stad op honderden punten alarm kan gemaakt worden en alsdan binnen 3 minuten van twee verschillende stations de brandweerwagens komen aanrijden. Hoe ver 't ook is (en de stad is zoo groot, dat men afstanden van 2 uur te loopen heeft), toch zijn de b rand weerpos ten zóó verdeeld en is de dienst zóó ingericht, dat op elk punt der stad binnen genoemden korten tijd meer dan één brandspuit kan zijn ! Het uitrijden uit de kazernes duurt geen halve minuut. Alles is daarop ingericht. Om u een staaltje te noemen, zoo wordt daarbij zelfs tijd bespaard, doordat de manschappen niet de trappen van het gebouw behoeven af te loopen, maar zij zich kunnen laten afglijden langs palen. Waar nog paarden voor de wagens gebruikt worden (de meeste wagens zijn automobielen) loopen deze vanzelf in hun tuig als het alarmsignaal gaat

Zoo ge het treft, dat ge bij een groote brandweerkazerne zijt, als de alarmschei gaat tingelen, blijf dan even wachten. Ge zult iets moois zien, iets dat alleen mogelijk is door organisatie, orde en gehoorzaamheid.

Nóg iets, dat ge daar in die buurt even moet gaan bewonderen, t Is een eindje den Amstel op. Langs het Amstel-Hótel en dan die tweede hooge Amstelbrug over. Daar hebt ge een prachtig kijkje op de stad rechts en dan links af, ziet ge in de Tolstraat de beroemde diamantslijperij der firma Asscher, waar de

reuzendiamant, de Cullinan, werd gekloofd en geslepen.

Vrij gemakkelijk kunt ge van die Amstelbrug koersen naar het Paleis voor Volksvlijt wat weer een gemakkelijk uitgangspunt is voor het Rijksmuseum. Of ge kunt met lijn 3 een zeer lang eind trammen (voor 7Y8 cent enkele reis of met uw retourtje) tot aan het Concertgebouw.

In ieder geval willen wij u nu hebben in het Museumkwartier, en dat kunt ge ook vinden door dien reeds genoemden Heiligenweg af te wandelen naar het Koningsplein en dan door

SINGEL (bij het Koningspl ein).

de geweldig drukke Leidschestraten, over de grachten naar het Leidscheplein, waar ge o.a. het nieuwe gebouw van de Mode-firma

Sluiten