Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

telefoongebouwen, Rijkspostspaarbank, villa's en gestichten.

In het Stedelijk Museum zijn meest moderne schilders met hun zeer bezienswaardige meesterstukken vertegenwoordigd.

Het Rijksmuseum bevat de beroemde oude stukken van Rembrandt, Hals, Steen, van Ostade e. a. Als ge de trappen van dat Museum opgaat, raakt ge reeds onder den indruk van het grootsche. De middenhal bovenaan die dubbele rij trappen imponeert door de fraaie tinten der schilderingen op de glazen en aan de wanden. En als ge dan door den hoofdingang in de eigenlijke schilderijenzalen komt, dan duizelt t u weldra van die hoeveelheid schilderstukken. Vraag aan de „gesteekte" en ge-uniformde heeren, die er rondwandelen ( t zijn geen generaals maar zaalopzichters) den weg naar Rembrandt's meesterstuk „De Nachtwacht' en verdiep u, daarbij aangekomen, in het mooie van dat schilderij, dat voor geen milhoenen te koop is.

En verder, in de kleinere zalen en gangen, niets dan schilderijen. Er zullen ongetwijfeld daarbij zijn, die u treffen en waarvan ge een blijvenden indruk mee naar huis neemt.

Maar, na al die zalen doorwandeld te hebben, (de banken zijn daar om er op te gaan zitten) hebt ge nog maar 't halve Museum gezien!

Er is nog een overweldigende hoeveelheid min of meer belangrijke, aardige, mooie en historische zaken aanwezig in de benedenverdiepingen.

Van een stuk van den achtersteven van de

„Royal-Charl es' , tot den kruiwagen, die diende bij den eersten spade-steek voor het Noordzeekanaal ; van herinneringen aan van Speyk tot de schatten van Lombok; van de oude postkoets van Koning Willem 1 en het speel-

SCHINKELHAVEN.

goed uwer overgrootouders, tot de kleederdrachten van alle Nederlandsche provincies en de gouden en zilveren eerebekers en drinkschalen van vroegere Magistraten — alles, wat veel of weinig waarde kon of kan hebben, vindt ge daar gerangschikt. Ook een enorme

Sluiten