Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

't KALFJE (Amstel bij Amsterdam).

Ongetwijfeld zult ge veel in onze groote, mooie stad zien dat u bevalt, veel dat ge mooi en goed vindt.

Er is echter ook veel leelijks en veel slechts in een groote stad als deze.

Dat staat niet in „gidsen". Er wordt nu en dan veel geleden; er is veel armoede.

Maar in Amsterdam zijn ook tal van genoot¬

schappen, vereenigingen en particulieren, die voortdurend schatten besteden aan het werk van barmhartigheid en liefde. De liefdadigheid staat in Amsterdam op zeer hoog peil. Er wordt veel gevraagd, maar ook zeer veel gegeven.

Daardoor neemt de stad, in vergelijking met andere steden van die grootte en bevolkingsdichtheid, een zeer goede plaats in, in de statistieken.

Ook op gezondheidsgebied. Amsterdam is door de uitmuntende hygiënische inrichtingen (rioleering, gasthuizen, waterleiding) bepaald een gezonde stad te noemen, Ze overtreft in dat opzicht de meeste steden in ons land en bijna alle in het buitenland.

^ 1 i IV T . 1

Uok de kunsten en w eienscnappeu, vuumi de Muziek, staan er op zeer hoogen trap. Het

Amsterdamsche Orkest in het Concertgebouw heeft een wereldreputatie.

En zoo is er dus ook zeer veel goeds, dat ge, als tijdelijk bezoeker, evenmin zoo duidelijk zien kunt, als het minder goede.

Toch is er nog veel, zeer veel te doen in de richting van het goede. Samenkomsten als de uwe bevorderen ongetwijfeld dat werk.

Want daarvan kan, zoowel voor de dorpen als voor de steden van ons Vaderland, kracht uitgaan in het algemeen belang en tot heil van het menschdom.

GOS. DE VOOGT.

Amsterdam, Maart 1913.

Sluiten