Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bepalingen van Orde

voor de vergaderingen te houden bij het 60-jarig bestaan van het Nederlandsch Jongelingsverbond.

Toegang tot de Vergaderingen uitsluitend op vertoon van het Oranje-Bondsdiploma 1913.

Ieder, die daartoe gerechtigd is, wordt verzocht het Bondsinsigne te dragen.

Gedurende de Vergaderingen mag niet worden gerookt.

In de Zalen, waar wordt Vergaderd, is tegen matigen prijs consumptie verkrijgbaar.

Tijdens de Vergaderingen zijn geen Ververschingen te bekomen.

Loopen in de zaal tijdens de Vergaderingen is niet geoorloofd.

In de Vergaderingen zal gezongen worden uit den Bondsliederbundel. Men brenge dit boekje mede, of schaffe het zich te Amsterdam aan.

Verkoop van boekwerken of geschriften is niet geoorloofd dan met toestemming der Regelings-Commissie.

Het BUREAU DER REGELINGSCOMMISSIE zal zóó gevestigd zijn, dat ieder binnenkomende het passeert, en wel:

op Dinsdag 29 April vanaf 10 uur v.m. en voorts den geheelen dag in het Gebouw ,,BelleVue", ingang Leidschefyade 86,

op Woensdag 30 April vanaf 9 uur v.m. en voorts den geheelen dag in het „Concertgebouw", ingang J. W. Brouwersstraat,

op Donderdag I Mei vanaf 12 uur tot 4 uur n.m. in het „Concertgebouw", ingang J. W. Brouwersstraat.

Aan dit bureau zullen verkrijgbaar zijn :

a. Kaarten voor logies j voor zoover nog

b. „ maaltijden j beschikbaar.

c. De „Gids voor de Bondsdagen 1913" a 10 cents.

d. Het Gedenkboekje 1913 a 15 cents.

e. Bondsliederbundels a 25 cents.

f. Prentbriefkaarten en postzegels.

Sluiten