Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vooraf aan het Bureau der Regelings-Commissie op te geven, of men van dezen maaltijd gebruik wenscht te maken.

Dinsdag 29 April, 5' '2 uur: Goedkoope maaltijd a 90 cents in ,,Schinkelhaven", einde Overtoom. Kaarten vooraf aan te vragen.

Woensdag 30 April: Ontbijten in het logies, (aankomenden vinden in het „ Concertgebouw" gelegenheid om iets te gebruiken. Broodjes, Koffie enz. Zie tarief blz. 32).

Woensdag 30 April: Koffiedrinken in het „Concertgebouw".

Woensdag 30 April: 5 uur: Gelegenheid tot het gebruiken van een' eenvoudigen maal¬

tijd a f 1.25 in het ,,Concertgebouw" Kaarten vooraf aan te vragen.

Donderdag 1 Mei: Ontbijt in het logies, (aankomenden vinden gelegenheid om iets te gebruiken in het ,,Concertgebouw").

Donderdag / Mei: 12'/2 uur: Koffiedrinken in het „Concertgebouw".

Donderdag 1 Mei: 5'/4 uur: Bondsmaaltijd in het ,,Concertgebouw" a f 1.25 per persoon. Kaarten vooraf aan te vragen.

RIJWIELEN.

Zoowel in den tuin van „Bellevue als in dien van het ,, Concertgebouw" zal gelegenheid zijn tot berging van rijwielen tegen 5 cent bewaargeld per rijwiel.

Sluiten