Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

11/2 tot uiterlijk 41/a uur:

SECTIEVERGADERINGEN.

COMMISSIE VOOR DE KNAPENVEREENIGINGEN.

Zaal 1.

Leider der vergadering: de heer J. HOOGWERF.

1. Opening.

2. „De stand van het werk", door den heer J. A. AMESZ.

3. „De Jaarfeesten onzer Kn. Vereen.", door den heer H. GORDEAU Jr.

4. „De komende conferentie te Hoenderloo", door den heer H. A. DE BOER Azn.

5. Gelegenheid tot het stellen van vragen.

6. Sluiting.

ZENDING.

Zaal 2.

Leider der vergadering: de heer H. VAN DEN DOOL.

1. Opening.

2. Jaarverslag Penningmeester.

3. Jaarverslag Secretaris.

4. Referaat door Ds. M. LINDENBORN, „Geen tijd om te slapen".

5. Gelegenheid tot het stellen van vragen.

6. Sluiting.

LETTERKUNDE.

Zaal 3.

Leider der vergadering: de heer J. LENS.

1. Opening.

2. Lezing van den heer L. BÜCKMANN, Redacteur van „Ons Tijdschrift". Onderwerp : „Entree in onze literatuur".

3. Gelegenheid tot het stellen van vragen.

4. Sluiting.

COMMISSIE VOOR LICHAMELIJKE ONTWIKKELING.

Zaal 4.

Leider der vergadering: de heer Mr. Dr.

C. F. SCHOCH.

1. Opening.

2. Referaat van den heer G. VAN DEN BOSCH Jr : „Wat wordt door de C. J. V. voor de lichamelijke ontwikkeling harer leden gedaan?"

3. Gelegenheid tot het stellen van vragen.

4. Sluiting.

MAALTIJD.

5 uur. Gelegenheid tot het gebruiken van een' eenvoudigen maaltijd a ƒ 1.25, in het Concertgebouw. Kaarten vooraf aan te vragen.

Sluiten