Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Donderdag 1 Mei 1913. (Hemelvaartsdag).

10 uur. SAMENKOMST met de Gemeente in de Nieuwe KerK, Dam.

Sprekers:

Dr. J. TH. DE VISSER en Dr. A. TROELSTRA, uit Den Haag.

Concertgebouw

12 uur. Opening Bureau Stembussen. 1 2^ „ Koffiedrinken in het Gebouw.

Voor de Bestuursverkiezing zijn de volgende candidaten gesteld :

Candidaten.

Mr. Dr. C. F. SCHOCH. C. G. HARRENSTEIN, Amst.

gesteld d. h. Bondsbestuur.

Ds. P. VEEN.

G. F. CALLENBACH, Nijkerk,

gesteld d. h. Bondsbestuur.

W. LIOTARD.

G. G. VAN AS, 's Gravenhage.

gesteld d. h. Bondsbestuur.

J. HOOGWERF.

Mr. R. DEL CAMPO, 's Gravenh. gesteld d. h. Bondsbestuur.

H. A. DE BOER Azn.

W. F. G. DANKBAAR, Amst.,

gesteld d. h. Bondsbestuur.

Vacatures. Mr. Dr. C. F. SCHOCH.

Ds. P. VEEN

W. LIOTARD

J. HOOGWERF

H. A. DE BOER Azn..

(Van Baerlestraat).

ALGEMEENE VERGADERING.

2 uur. (Donderdagmiddag).

1. Opening, gezang, gebed, lezen van een gedeelte der Heilige Schrift door Ds. J.J. VAN NOORT, Bondsvoorzitter.

2. Gedachtenisrede v. d. Bondsvoorzitter.

3. Toespraken van afgevaardigden.

4. Uitslag der Bestuursverkiezing.

5. Sluiting der vergadering.

BONDSMAALTIJD.

5Vt uur in het Concertgebouw. (De deelname is opengesteld a ƒ 1.25 per persoon; kaarten vooraf te nemen).

TENTOONSTELLING van werkstukken van leden der Knapen-Vereenigingen in het gebouw der C. J. M. V. „Excelsior", Keizersgracht 207: Donderdag 1 Mei van 1272 —6 uur en Vrijdag 2 Mei van 10-1 uur. Toegang vrij.

Sluiten