Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Avondbijeenkomst op Donderdag 1 Mei 1913. (Hemelvaartsdag).

7Va uur- DANKSTOND met de Gemeente in de Luthersche Kerk op het Spui.

Sprekers :

Dr. J. SCHOKKING van Leiden en Ds. P. GROOTE van Amsterdam.

Leider der Samenkomst: Ds. J. J. VAN NOORT.

1. Gemeenschappelijk Gezang:

Psalm 118: 7.

De Heer is mij tot hulp en sterkte,

Hij is mijn lied, mijn psalmgezang;

Hij was het, die mijn heil bewerkte,

Dies loof ik Hem mijn leven lang.

Men hoort der vromen tent weergalmen Van hulp en heil, ons aangebracht,

Daar zingt men blij, met dankbre psalmen: Gods rechterhand doet groote kracht!

2. Opening.

3. Zang van het Mannenkoor:

Wilt heden nu treden.

Wilt heden nu treden voor God, den Heere,

Hem boven al loven van herten seer,

End' maken groot sijns lieven naemens eere, Die daer nu onzen vijant slaet ter neer.

Ter eeren ons Heeren wilt al uw dagen Dit wonder bijsonder gedencken toch,

Maekt u, o Mensch, voor God steets wel te dragen, Doet yder recht en wacht u voor bedrog.

Bid, waket en maket, dat ge in bekoring

End' *t quade met schade toch niet en valt, U vroomheijt brengt de vijant tot verstoring,

Al waer sijn rijck noch eens zoo sterck bewalt.

4. Toespraak van Dr. J. SCHOKKING.

5. Gemeenschappelijk Gezang:

Gezang 274: 2 en 4.

Zij zal ons niet berouwen De keus van 't smalle pad ;

Wij kennen den Getrouwen,

Die ons heeft lief gehad.

Vest al uw hoop op Hem!

Dat ieder 't aangezichte Ginds naar die Godsstad richte:

Daar ligt Jerusalem!

Komt, broeders! voortgetreden!

Een Gids gaat aan uw zij',

Die, wank'len soms uw schreden,

Staat met Zijn hulp nabij.

Ziet! 't zonlicht schenkt ons moed,

Alsof de zoete blikken

Eens Vaders ons verkwikken;

Voorwaar, wij hebben 't goed!

6. Toespraak van Ds. P. GROOTE.

Sluiten