Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7. Gemeenschappelijk Gezang:

Gezang 96.

Halleluja! eeuwig dank en eere, Lof, aanbidding, wijsheid, kracht,

Word* op aard en in den hemel, Heere! Voor Uw liefd', U toegebracht!

Vader! sla ons steeds in liefde gade;

Zoon des Vaders! schenk ons Uw genade; Uw gemeenschap, Geest van God!

Amen! zij ons eeuwig lot.

8. Zang van het Mannenkoor:

Des Heeren Huis.

J. P. Heije.

J. C. Boers.

Uit den grijs bemosten toren Dringt der klokken hel geluid : Komt! het noodt u allen uit, Mengt uw stemmen in de koren ! Komt en legt het aardsche kruis Neder in des Heeren Huis.

Wie er weenden, wie er baden,

Daar wordt traan en bĂȘe verhoord :

Rust daar bij des Heeren Woord, Wie vermoeid zijt en beladen,

Vliedt daar allen *t aardsch gedruisch :

Vrede woont in Godes Huis.

Eenvoud, onschuld, keert er weder In de ziel, voor God ontgloeid;

Wat u nog aan de aarde boeit,

Legt het aan den drempel neder,

Spoeddet ge uit paleis of kluis,

Kind' ren Gods zijt ge in Gods huis.

9. Dankgebed.

1 0. Sluiting.

Het orgel wordt bespeeld door den heer

WOUTER WESTERHOUD.

Het Mannenkoor, bestaande uit leden der Amst. Bondsafdeelingen, staat onder leiding van den heer FRANS HASSELAAR.

Sluiten