Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Afdeelingen van het Nederlandsch Jongelingsverbond te Amsterdam.

Jongemannen-Vereeniging ter bevordering van Christelijk leven „EXCELSIOR". Opgericht 1851. Centraal-Gebouw: Keizersgracht 207. lederen dag geopend van v.m. 9 tot n.m. 1 I uur. ('s Zondags van 12—11 uur). Telefoon Int.: N. 9757.

Vergaderlokalen der overige Secties: Von Zesenstraat 50, iederen Zaterdagavond geopend (8 uur).

Quellijnstraat 23, iederen Zaterdagavond geopend (8V« uur).

Da Costastraat 90, iederen Zaterdagavond geopend (8'/4 uur).

Cornelis Trooststraat 56, iederen avond geopend (8 uur).

Marnixplein I, iederen Zaterdagavond geopend (8 uur).

Algemeen-Secretaris: W. WAGENAAR.

Adj.-Algem.-Secretaris: P. J. WOORTMAN Jr.

Adres: Keizersgracht 207.

,.Excelsior" heeft een Informatiebureau voor jonge mannen die zich te Amsterdam vestigen en kamers zoeken. Inlichtingen gratis. Adres: Keizersgracht 207.

Jongelings-Vereeniging onder den Handwerkstand. Opgericht 1852.

Gebouw: O. Z. Achterburgwal 59. Geopend iederen Zaterdag- en Zondagavond (8'/2 uur).

Secretaris: J. A. PETERSEN Jr., 2e Hugo de Grootdwarsstraat 95IV.

Christelijke Jongelings-Vereeniging „DANIËL '.

Opgericht 1872.

Gebouw: Barndesteeg 23. Geopend iederen Zaterdagavond (8 uur).

Secretaris: D. VERMEULEN, Damrak 83.

Christelijke Jongelings- en Jongemannen-Vereeniging „DANIËL" (Afschaffing).

Opgericht 1877.

Vergaderlokaal: Overtoom 105. Geopend iederen 2en en 4en Zaterdagavond (9 uur) en iederen len, 2en en 3en Zondagavond (7?/4 uur).

Secretaris: J. BURGERS, le Jan van der Heydenstraat 76.

Christelijke JongemannenVereeniging „HOOP DER TOEKOMST". Opgericht 1888. Vergaderlokaal: de Wittenkade 59. Geopend iederen Zaterdagavond (8 'ƒ2 uur).

Secretaris: M. DE JONG, Groen van Prinstererstraat 40.

Christelijke Jongemannen-Vereeniging ..JACOBUS".

Opgericht 1892.

Vergaderlokaal: Overtoom 543. Geopend iederen Maandagavond (8 uur).

Secretaris: J. C. DE VROOME, Sloterweg 183.

Sluiten