Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ÊEESTÊ HOOfESTTTK.

In China.

China, waarop thans de blikken van geheel Europa gericht zijn, is een der zonderlingste landen.

Reeds voor meer dan 5000 jaren een der uitmuntendste knltuurstaten, is evenals Doornroosje in het sprookje, in een lan«durigen slaap vervallen.

Dat wil niet andere woorden zeggen: zijn beschaving en kultunr zijn op dezelfde hoogte blijven staan, die het reeds voor duizende jaren ingenomen had.

In dit rijk van 400 millioen, dat de Chineezen bij voorkeur het Hemelsche rijk noemen, waren de oorspronkelijk heerschende ■ assen de eigenlijke Chineezen. Voor ongeveer 2000 jaar echter werd hel rijk door de Mandschoes, een Mongoolschen stam en door Tartaarsehe stammen veroverd.

Deze veroveraars verdreven de toenmalige dynastie, en van dezen ti,d af begint het tijdvak der Mandschoe-heerschers, van wie nog nu de Keizerin-weduwe en de door haar afgezette Keizer nakomemgen zijn en den troon innemen of liever ingenomen hebben.

De laatste bestuurders waren door den nood gedwongen, vriendelijk tegenover de vreemdelingen te zijn. gaven concessies voor spoorwegen, openden verscheidene havens voer het vreemdelingenverkeer

Sluiten