Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

~-z2,d: rrrs

der liefde en ^ ^ ^ gewijd was? werd onder

maagden. Loki, - de Woensdag

:n=,r=—

naar Freya de Vrijdag. ^ heüige

n—

woon Gjha g P ^ ^ ..^ gordel

rr dénen sneden zij den krijgsgevangenen boven een ;i:n~ Z* om uit bet bloed en de ingewanden

de toekomst te voorspellen. aanvang

De voornaamste ltaven en de

onzer tijdrekening ewoon , Rijnmon-

Fri.ezen. De Friezen woonden van de Eems tot a j

, . de Bataven bewoonden het eiland der aa\en,

den, de Batave wrenSd wordt door den Rijnarm,

het .and, lat t» »• ' L Maas » ««- te»

die bij Katwijk in zee liep, ter . eü;ind

w. door de Noordzee. I» het we5tel,kdeel v,

, irnriirirfaten- Omstreeks 30 v. u sun^

-r, rrt ::zrz» >««—

voortvloeide, ^ sti,.,IOO„ va» keizer Augus-

r — - Friezen.' O»*» —^ legden de Bom»»»togs d ,

linker-K^noever over Tr/ectun, (in o, * de stad ,«ree„t

Sluiten