Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nog slechts in drie steden werd Jacoba als gravin erkend, in Schoonhoven, Gouda en Oudewater. Wel won zij in 1425 den slag bij Alfen, waar zij zelf de troepen aanvoerde, en behaalde zij in het volgende jaar op dezelfde plaats weer eene overwinning, maar dit veranderde den stand van zaken niet. In 1428 zag zij zich genoodzaakt het verdrag van Delft te sluiten. Hierbij werd bepaald, dat Jacoba in naam gravin zou blijven, en Philips van Bourgondië de gewesten zou erven als zij kinderloos stierf. Deze zou daarover het bewind voeren, tot Jacoba een nieuw huwelijk aanging, wat zij met mocht doen dan met toestemming harer moeder, van Philips en de drie standen der gewesten, van geestelijkheid, adel

en steden dus.

In 1433 sloot Jacoba in het geheim een huwelijk met Fraw e

van Borselen, den door Philips aangestelden stadhouder van Holland en Zeeland. Nu verloor zij de grafelijke waardigheid, en deze kwam aan het huis van fkiutgon u. ï huis, dat in Bourgondië, Vlaanderen, Artois, Namen, Brabant, Limburg, Antwerpen, later ook in Luxemburg regeerde, geraakte door Jacoba's afstand in het bezit van al de Nederlanden, uitgezonderd Friesland, Groningen, Drente, Overijsel, Gelderland en Utrecht.

tweede t;.tdvak,

922—1299. Het Hollandsche huis.

922 Dirk I is graaf in Kennemerland.

1015. Dirk III verovert Holland of Holtland en sticht

Dordrecht.

1018. Dirk III verslaat de keizerlijke troepen bij \ laai ingen.

1256. Willem II sneuvelt tegen de West-Friezen.

1296. Floris V door de edelen gedood.

Sluiten