Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over de landen, die tusschen de Middellandsche zee en de Noordzee, tusschen Frankrijk en Duitschland lagen en dan met den titel van koning. Reeds was alles voor de kroning gereed, welke te Trier plaats zou hebben, toen de Duitsche keizer, Frederik III, die deze plechtigheid zou volbrengen, opgestookt door Lodewijk XI, koning van Frankrijk, plotseling Trier verliet. Deze Lodewijk XI, Kareis leenheer, zette hem overal den voet dwars. Hij spoorde ook de Zwitsers aan in Kareis gebied te vallen. Na tegen de dappere bergbewoners de slagen bij Granson en Murten te hebben verloren, sloeg Karei het beleg voor Nancy, de hoofdstad van het afgevallen Lotharingen, en sneuvelde daar.

Zijne dochter Maria (1477—1482) aanvaardde onder moeilijke omstandigheden het bewind. Lodewijk XI trachtte een deel harer landen te veroveren, en de staten der gewesten wenschten hun invloed op het bestuur te vergrooten. Holland en Zeeland dwongen haar dan ook vele voorrechten af, samengevat in het Groot-Privilege. Eenige bepalingen daarvan waren: 1. Maria zal zonder toestemming der Staten geen huwelijk aangaan; 2. zonder hunne toestemming geen oorlog voeren; 3. alleen ingezetenen mogen ambten bekleeden;

4. niemand mag voor een vreemden rechter gedaagd worden;

5. men kan tot geene bijdrage in eene bede gedwongen worden. Maria huwde met Maximiliaan van Oostenrijk, zoon van keizer 1 rederik III, en deze verleende haar krachtigen steun. Hij dwong Lodewijk al het bezette land te ontruimen, maar Bourgondië bleef aan Frankrijk.

Tn 1482 overleed Maria aan de gevolgen van een val van haar paard, en Maximiliaan werd regent voor zijn zoon 1 hilips den Schoonen (1482—1506), den eersten graaf uit het Oostenrijkse])e liuis.

Sluiten