Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ingericht was, maar het ging ook haar slecht. Onderscheidene streken, waarop zij den alleenhandel had, werden achtereenvolgens voor de vrije vaart opengesteld. In de laatste 50 jaren van haar bestaan keerde zij gemiddeld ll/2 percent uit, en in 1791 hieven de Staten-Generaal haar op.

£ 17. DE TIJD VAN FREDERIK HENDRIK.

Toen het Bestand geëindigd was, begonnen de vijandelijkheden met de Spanjaarden opnieuw. Albertus was in 1621 gestorven, en dus vielenjtoen de Zuidelijke Nederlanden aan Spanje terug. Philipstelde nu Isabella. tot landvoogdes aan. Zij overleed in 1633, en de kardinaal-infant (infant i* prins) Ferdinand werd toen landvoogd.

De oorlog werd slap gevoerd, en de fortuin was Maurits niet gunstig. Bij deze teleurstellingen kwam de verbittering van de Remonstrantsche partij tegen den stadhouder. De haat ging zoover, dat men trachtte hem te dooden. Oldenbarnevelts jongste zoon Stoutenburg plaatste zich aan het hoofd der saamgezworenen , uit Remonstrantsche piedikanten, eenige ambtenaren en particulieren bestaande (1623). Het plan lekte uit door een matroos, Jan Faassen geheeten. Stoutenburg ontvluchtte en ging in Spaanschen dienst, doch zijn broeder Groenevelt, die de noodige gelden verstrekt had, stierf op het schavot.

Twee jaren daarna overleed Maurits (1625). Vijf jaar voor hem was Willem Lodewijk overleden, die in Friesland opgevolgd werd door zijn broeder Ernst Casimir, (1620—1632). Groningen en Drente kozen Maurits, maar bij zijn dood droegen zij Ernst Casimir de stadhouderlijke waardigheid op. Frederik Hendrik volgde zijn broeder op in 5 gewesten.

Sluiten